PRIVACY BELEID

Op het gebruik van deze website (www.liked.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis genomen te hebben van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

ANM Company bv streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met een grote zorgvuldigheid samengesteld en opgesteld, staat ANM Company bv niet in voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van deze informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van enig juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ANM Company bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie of de website én is evenmin voor het niet correct functioneren van de website. Op basis van het ontvangen en verzenden van informatie via de website en/of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen ANM Company bv en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

ANM Company bv kan niet garanderen dat de aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en/of verwerkt, omdat tijdige ontvangst of verzending van e-mails niet kan worden gegarandeerd door de provider. Ook de veiligheid via ons e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie met ANM Company bv te corresponderen accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar webadressen van derden. ANM Company bv heeft geen enkele invloed op websites van derden en is dus niet verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties, foto’s, video’s en andere uitingen van ANM Company bv zijn beschermd door hun respectievelijke rechten zoals auteursrechten, portretrechten en andere intellectuele rechten. Behalve voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik, mag niets uit deze publicatie en andere uitingen, op welke manier dan ook, verveelvoudigd, gekopieerd of op enige andere methode openbaar worden gemaakt zonder dat ANM Company bv daar vooraf schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Juridische geschillen

Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van onze vennootschap zijn bevoegd in geval van een geschil.